-et talstærkt team

Om REVIKON Revisionskontoret

Vi er et registreret revisionsfirma, som er centralt beliggende i Thisted tæt på vore samarbejdspartnere. Revisoren er i dag kundens kernerådgiver. Vi anser ikke nogen opgaver for at være for små eller for store, men tager os personligt af hver enkelt kunde, som vi yder tæt sparring og rådgivning.

Hovedparten af Revikons kunder er mindre og mellemstore virksomheder, spredt ud over stort set alle brancher og virksomhedstyper, dog primært håndværk, transport, handel, industri, ejendomme med videre. Vi yder assistance indenfor alle grene af erhvervet, omfattende primært bogføring, regnskab, revision og budgettering, men også generationsskifte, omstrukturering, virksomhedsomdannelser, dødsboer med videre.

Et andet centralt område er økonomisk og skattemæssig rådgivning, hvor vi er vore kunders daglige sparringspartnere med tæt og løbende kontakt samt information.

Vi yder endvidere i stort omfang rådgivning og budgetbistand ved opstart af ny virksomhed, hvilket ofte foregår i tæt samarbejde med offentlige etableringsvejledere, således at nyetablerede kunder får tilskud til bistand ved opstart.

Også på IT-området følger vi udviklingen, og vore medarbejdere har kendskab til mange bogføringsprogrammer. Gennemgang af kundens egen EDB-bogføring vil således efter kundens ønske kunne foregå hos kunden på dennes EDB-anlæg eller ved elektronisk overførsel af data til vort EDB-system. Vi tilbyder også fjernsupport.Ved Concorde C5 og Economic er vores specialist behjælpelig med installation, opsætning og oplæring.

Vort medlemskab i Revisorgruppen MidtVest sikrer, at vi til enhver tid kan styrke og sikre vort faglige niveau. Vi er en kvalitetsstyret virksomhed, hvilket er kundens garanti for sikre og effektive arbejdsgange. Målet er således både nuværende og kommende kunders tilfredshed, som tillige skal sikres via højt fagligt niveau og god service. Revikon - Revisionskontoret beskæftiger ud over 3 partnere, 2 kontorassistenter og 11 revisorer, heraf 3 registrerede revisorer FSR .

Revisionskontoret blev stiftet i 1924 af N. C. Søndergård. Ejerkredsen består nu af tre registrerede revisorer, Bjarne Ringgaard der indtrådte som partner i 1997, Peder Harbo Andersen der indtrådte som partner i 2003 og Jens Damsgaard, der indtrådte som partner i 2011.